POSTDOC

Institute

Name

E-mail

Software

Liu,xiaoqing

ideal2008@126.com

Jiang,haiou

seagullwill@foxmail.com

Gao,leilei

leaf.2004@126.com

Cai,huaqian

caihq@pku.edu.cn

Yuan,hongliang

11488336@qq.com

Wang,hongyu

why5126@pku.edu.cn

Niu,xiaopeng

supernxpeng@126.com

Xu,yuguang

xuyuggmw@sina.com

Leng,huang

lenghuang503@163.com

Jia,tong

jia.tong@pku.edu.cn

Zhang,jie

zhangjie2009622@163.com

Liu,yi

liuyi315@foxmail.com

Ma,xinjian

554133865@qq.com

Zhang,yihao

zyh47@126.com

Network Computing and 

        Information System

Liu,jingyu

jingyu.liu@pku.edu.cn

Pan,chengwei

pancw@pku.edu.cn

Zhou,chen

zhouch08@gmail.com

Ruas Oliver

Oliver.ruas@gmail.com

Bai,yang

ybai7@pku.edu.cn

Chang,yiming

ridman@126.com

Shi,yemin

shiyemin@pku.edu.cn

Computational Linguistics

Ma,chenglong

312704705@qq.com

 Digital Media

Wang,wenyao

wangwenyao@bjmu.edu.cn

Yu,zhaofei

yzf714@126.com

Zhang,shu

shu.zhang2018@pku.edu.cn

Xiang,guoqing

gqxiang@pku.edu.cn

Tan,songchao

songchaotan@pku.edu.cn

Liang,kongming

kongming.liang@pku.edu.cn

Liu,xiaofei

819393719@qq.com

Luo,falei

flluo@pku.edu.cn

CFCS

Zou,xiaolong

benzou@mail.bnu.edu.cn

Zhuang,yixin

yixin.zhuang@pku.edu.cn

Yu,liutao

yult@mail.bnu.edu.cn

Software Engineering

Fan,hongjie

hjfan@pku.edu.cn

Xia,bingyu

tyxby@163.com